Kõik mõtted on oodatud...

May. 18, 2016

Tallinna Lasteaed Sipsik

Meie tagasiside lasteaia Karikakar blogile on alljärgnev:

1. Blogi on atraktiivne, kutsub uurima ja lähemalt erinevate tegevustega tutvuma; valitud pildimaterjal on põnev ja teksti täiendav.

2. Hetkel on kõik olulised sisse kanded/positused nähtavad ja kergesti leitavad.

3. Igati tore oleks nii läbi viidud kui ka planeeritavate tegevuste kohta enam infot saada.

4. Esialgselt tutvumisel tekitas natuke segadust postituste „Värvipäev“ ja „Kodumaa värvid“ seos koolitusega, kuid omavahel arutledes leidsime seoseks selle, et lasteaias on läbiviinud erinevaid tegevusi, kus digivahendite kasutamise oskused on leidnud rakendamist
ning kandnud olulist rolli.

5. Kas antud blogi keskkond võimaldaks ka inglise keelset teksti „My blogi“ asendada eesti keelsega?


6. Blogiga tutvumine õpetas meile ka seda, et meie enda lasteaia Sipsik blogi vajab üle vaatamist, muutmist, täiendamist ja parendamist.
Kiitus tegijatele ja soovime teile palju häid mõtted ning jõudu ja jaksu blogimiselPS Meil jäi puudu oskusest lisada kommentaarid otse blogisse, seetõttu saadame „kodutöö“ e-maili teel.
Heade soovidegaLasteaia Sipsik meeskond