No on lõbusam ju! Pepega koos said selgeks erinevad spordialad, mida kohe on vaja proovida.

Enne koolituse lõpuseminari küsisime õpetajatelt missuguseid digivahendeid ja kui palju on nad rühmategevustes kasutanud (alates märtsist 2016). Ning kas digivahendi kasutamine toetas õppe- ja kasvatustegevust või mitte, kuidas lapsed suhtusid antud tegevustesse.

Vastanud õpetajad leidsid, et digivahendite kasutamine rikastab õppe- ja kasvatustegevusi. Lasteaias olevat interaktiivset projektorit on kasutanud seitse rühma, teisaldatavat projektorit kasutatakse laenutuspäeviku alusel (et teada, millises rühmas see momendil asub).

Õpetajate arvamused laste suhtumisse:

 

  • Lapsed suhtuvad digivahendite kasutamisse väga hästi, kinnistab ja piltlikustab varem läbi räägitud teemasid. 

 

  • Lastele meeldib ja õppimine toimub läbi mängu ja elevuse.

  • Lastele väga meeldib ning interaktiivse tahvli kasutamine pakub lastele palju lõbu ja rõõmu.

  • Lastele väga meeldis ja nad ootavad seda nn "Kinoseanssi". 

 

Kokkuvõttes võime tõdeda, et erinevate digivahendite kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes läks oodatust pareminigi. 🙂 Õpetajad tulid ideega kaasa - võib olla oli aeg selleks muutuseks küps?

Nüüd peame leidma parima keskkonna, kus luua ühisdokumente. Proovisime Google Drive kasutamist, aga see osa projektist jäi meil sel hetkel soiku.

Edasiseks kavandame:

1. Uuest õppeaastast õpitoad (õpetajalt õpetajale koolitused). Õpetajad leidsid ühiselt, et meil on sisemist ressurssi, mida kõigepealt kasutada.

2. Arengukavas IT valdkonna täpsustamine ja lahti kirjutamine.