Märtsi teiseks pooleks on lasteaiast pooled rühmad tutvunud ja kasutanud interaktiivset projektorit. Seda siis kas omal käel või toetava kolleegi abiga. Näha on, et teisaldatav projektor, mis seisis terve aasta kasutamata, on aktiivset kasutust leidnud. 

Muutused tõesti toimuvad...

 

Google Drive`i hakkasime koguma huvitavaid materjale ja lehekülgi, mida soovitatakse teistelegi. Hea mõte kulub alati ära..🙂 Idee selleks tuli rühmaõpetajalt.

 

Connect.ee-s viisime läbi uuringu digipädevuste kohta.

Läbiviidud uuringus osales 23 töötajat. Väga positiivne on, et 65,2% vastajatest leidsid, et nad on avatud uutele väljakutsetele ja valmis õppima ning 78,3% leidsid, et erinevad digivahendid rikastavad õppe- ja kasvatustööd. Samas saime ka teada, et 13% vastanutest kasutavad digivahendeid vähe ja vajavad lasteaias olevate vahendite kasutamisel tuge.

 

Interaktiivse projektori ja plastiliiniga luuletust õppimas. Kristjan Jasinski luuletusele Kodumaa värvid olid toeks interaktiivne projektor ja plastiliin. Luuletus jõudis nii seinale kui paberile. Ja põnevust jagus kõigile...