Aktiivselt alustasid (üllatus-üllatus) digivahendite kasutamist sõimerühmad. Kasutusele läksid nii interaktiivne projektor kui teisaldatav projektor.

7. - 11. märts toimus sõimerühmadel värvinädal, kus õppe- ja kasvatustöö rikastamiseks olid kasutusel ka digivahendid. Värvinädal sai punkti ühise värvipäevaga, kus Patrick koos oma sõpradega aitas läbi ekraani kinnistada nädala jooksul omandatut.

Läbi sai viidud ka ankeetküsitlus õpetajate hulgas, et kaardistada teadmised-oskused. Ankeetküsitluse tulemuste analüüsist saame juba teha järeldused, missugused on arengusoovid.