25.-26. veebruari  koolituselt "Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" saadud mõtteid jagas meeskond 2. märtsil arendustöögrupi koosolekul. 

Tutvustati antud koolituse raames teostatava projeti eesmärki: digivahendite kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes.

Koos tutvuti Google Drive võimalustega ning arutleti ja koostati ühiselt google dokument Meie digimõtted. 

Otsustati:

1. Koostöös õppida-õpetada interaktiivse projektori erinevaid kasutamisvõimalusi.

2. Järgmisel nädalal saadetakse õpetajatele küsitlus, et kaardistada hetkelised digipädevused.

Mõttetalgud 02.03.2016